Overslaan en naar de inhoud gaan

Kijk, zo kan het ook!

In het kort

Doel
Vergroten kwaliteit van leven, door optimale benadering door alle betrokkenen. De cliënt leert vaardigheden in het omgaan met de visuele beperking.
Doelgroepen
Visueel en verstandelijke beperking
Soort
Training
Aanpak
Deskundigheidsbevordering voor een betere benadering van de cliënt en het creëren van een veilige omgeving. En voor het aanleren van vaardigheden in het omgaan met de visuele beperking.
Erkenning
Goed beschreven
Downloads

Doelgroep

‘Kijk, zo kan het ook!’ is bedoeld voor de ambulante begeleiding van mensen met een visuele én verstandelijke beperking. Het gaat om kinderen en volwassen die thuis wonen of in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Doel

‘Kijk, zo kan het ook!’ wil de kwaliteit van leven vergroten via een optimale benadering door alle betrokkenen rond de cliënt (het cliëntsysteem). Zij leren bijdragen aan een veilige woon-, werk- en leeromgeving. De cliënt leert intussen vaardigheden in het omgaan met de visuele beperking.

Aanpak

Het cliëntsysteem krijgt deskundigheidsbevordering voor een betere benadering van de cliënt en het creëren van een veilige omgeving. Waar mogelijk hebben betrokkenen een rol in het aanleren van vaardigheden aan de cliënt. Het begeleidingstraject op maat (gemiddeld 6 tot 9 maanden) volgt deze stappen: Intake, beeldvorming, analyse persoonlijke situatie, multidisciplinair plan, interactieve scholing, werken aan hoofd- en werkdoelen en een evaluatie.

Voorwaarden voor uitvoering

Voor uitvoerders van het programma zijn er een opleiding en handleiding. De uitvoering vergt een videocamera en een computer met beeldbewerkingsprogrammatuur. De interactieve scholing gaat met zogeheten ervaringsbrillen.

Onderbouwing

Mensen met een visuele beperking compenseren deze vaak met hun cognitie en voorstellingsvermogen. Met een verstandelijke beperking lukt dit niet of minder goed. Mensen met een verstandelijke beperking verwerken vaak informatie door te kijken, en dat is juist weer lastiger bij slechtziendheid. Voor het bieden van ondersteuning heeft het cliëntsysteem inzicht nodig in de impact van de beperkingen op het leven van de cliënt én hoe je daarbij kunt begeleiden.

Aanwijzingen voor effectiviteit

Effectonderzoek naar ‘Kijk zo kan het ook!’ onder 40 cliënten liet onder meer zien dat van de 90 geformuleerde hoofddoelen 69% was gerealiseerd. Het onderzoek signaleerde randvoorwaarden voor een geslaagde uitvoering. Denk aan voldoende tijd voor begeleiders voor het opstellen en uitvoeren van doelen. En budget voor aanpassingen in de fysieke omgeving van de cliënt.

Contactgegevens

info@kennisoverzien.nl

Geef je mening!