Overslaan en naar de inhoud gaan

Over ons

Sinds 2019 werken Bartiméus, Koninklijke Visio, Robert Coppes Stichting, Oogvereniging en MaculaVereniging samen aan het ontwikkelen en delen van kennis over visuele beperkingen. Dat doen we onder de naam Kennis Over Zien.

Bartiméus en Koninklijke Visio zijn door ZonMw erkende ZG-expertiseorganisaties. Meer informatie daarover vind je onderaan deze pagina.

Kennisagenda's

Kennis Over Zien ontwikkelt en deelt kennis over het leven met een visuele beperking. Welke kennis ontwikkeld en verspreid wordt, is onder andere afhankelijk van de kennisbehoeften vanuit de doelgroep; ervaringsdeskundigen en professionals. Deze kennisbehoeften zijn opgenomen in kennisagenda’s. Een samenvatting van deze kennisagenda’s binnen Kennis Over Zien vind je hier.

Thema's

We ontwikkelen en delen kennis over uiteenlopende thema’s. Zodra de kennis gedeeld kan worden, doen we dat op dit platform. Op dit moment is er kennis beschikbaar over drie thema's: Ouder worden, Toegankelijke samenleving en mensen met een Verstandelijke en visuele beperking. Omdat we continu kennis ontwikkelen, wordt dit platform regelmatig aangevuld met meer onderwerpen.

Illustratie van de kenniscirkel

De kenniscirkel

 

De kennis die we ontwikkelen baseren we op vragen en behoeften van mensen met een visuele beperking én van hun begeleiders en zorgprofessionals. We volgen hierbij de kenniscirkel. Via dit platform stellen we de kennis beschikbaar, zodat mensen met een visuele beperking er ook echt iets aan gaan hebben.

Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen zijn voor ons onmisbaar in het ontwikkelen van kennis. Wat hebben zij nodig en hoe sluiten we aan bij hun behoeften? In onze kennisontwikkeling betrekken we daarom naast praktijkkennis en wetenschap ook ervaringskennis. Door de inbreng van ervaringsdeskundigen hebben onze projecten meer impact. Wil jij ook ervaringsdeskundigen inzetten in jouw project? Je vindt meer informatie in dit document.

De Oogvereniging, één van onze partners, heeft de pool van ervaringsdeskundigen in 2020 opgezet. Inmiddels bestaat de pool uit 65 enthousiaste ervaringsdeskundigen. Lees in het interview met Jill Mecking en Henriët de Weerd hoe zij als ervaringsdeskundige meedoen aan onderzoek naar de beleving van seksualiteit bij jongeren met een visuele beperking, of lees hoe Mirjam Zoomer zich inzet als ervaringsdeskundige trainingsacteur. Wil jij ook bijdragen aan kennisontwikkeling als ervaringsdeskundige? Lees in dit document wat je kunt verwachten en hoe je je aanmeldt.

Erkende ZG-expertiseorganisaties

In de Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) werken instellingen binnen de ZG-sector met elkaar samen, zoals binnen Kennis Over Zien. Het doel: het ontwikkelen van kennis én het maximaal inzetten van deze kennis, ter bevordering van de best mogelijke zorg én ondersteuning aan mensen met een zintuiglijke beperking. ZonMw is de instelling die de erkenning als ZG-expertiseorganisatie toekent. ZonMw programmeert en financiert onderzoek en vernieuwing in gezondheid, zorg & welzijn, stimuleert het gebruik van deze kennis en signaleert kennisbehoeftes.