Overslaan en naar de inhoud gaan

Let Us Keep It Safe

In het kort

Doel
Deelnemers leren spanningen en emoties bij zichzelf en anderen te herkennen.
Doelgroepen
Visueel en verstandelijke beperking
Soort
Training
Aanpak
Een ervaringsgerichte training voor drie tot acht deelnemers. Zij oefenen met gedragsmogelijkheden in situaties waarin sprake is van spanning of het omgaan met emoties.
Erkenning
Goed beschreven
Downloads

Doelgroep

Let Us Keep It Safe is bedoeld voor cliënten (12+) met een visuele en een lichte tot matige verstandelijke beperking (IQ <70). Daarbij hebben zij eventuele lichamelijke of psychosociale problemen. De deelnemers – die verblijven in een woonvorm – willen beter leren omgaan met emoties, boosheid en spanning.

Doel

Deelnemers leren spanningen en emoties bij zichzelf en anderen herkennen. Oefenen met sociale en probleemoplossingsvaardigheden leert hen adequaat te reageren daarop. Zo kunnen zij conflicten voorkomen en zich veiliger voelen.

Aanpak

Let Us Keep It Safe is een ervaringsgerichte training voor drie tot acht deelnemers. Zij oefenen met gedragsmogelijkheden in situaties waarin sprake is van spanning of het omgaan met emoties. Er zijn vijf bijeenkomsten van twee uur (waarvan één ‘terugkombijeenkomst’). De werkvormen maken gebruik van auditieve en tactiele prikkels. Waar nodig vertalen de trainers visuele informatie. Daarnaast wordt er veel fysiek geoefend.

Voorwaarden voor uitvoering

Materiaal

Voor trainers is er een handboek en het ‘Lekker in je Vel’-spel. Daarnaast zijn nodig: een laptop of tablet met internettoegang, een cd-speler, plus een flipover, papier, pennen, markers en een kladblok. Daarbij een tafel en zoveel stoelen als er deelnemers en trainers zijn.

Onderbouwing

Mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen zich vaak moeilijk inleven in een ander. Dat belemmert het adequaat interpreteren van sociaal gedrag en sociale situaties. Ook mensen met een visuele beperking vinden deze situaties vaak lastig. Zij missen informatie om goed te kunnen ‘invoegen’ in sociale situaties. Ook benaderen ziende mensen hen soms op een andere manier vanwege hun visuele beperking. De combinatie van een verstandelijke én een visuele beperking leidt relatief vaak tot problemen in het sociaal-emotioneel functioneren. Deze mensen kunnen soms moeilijk omgaan met emoties en agressie, en zich onveilig voelen.

Aanwijzingen voor effectiviteit

Er is geen wetenschappelijk onderzoek verricht naar de effectiviteit van Let Us Keep It Safe’. Een procesevaluatie liet zien dat trainers de aanwijzingen in het handboek voldoende kunnen opvolgen.

Contactgegevens

info@kennisoverzien.nl

Geef je mening!