Overslaan en naar de inhoud gaan

Training 'De Schatkist'

In het kort

Doel
De training verbetert de sociaal-emotionele vaardigheden.
Doelgroepen
Kinderen 4-12 jaar
Soort
Training
Aanpak
De groepstraining bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur.
Erkenning
Goed beschreven
Downloads

Doelgroep

De groepstraining ‘De Schatkist’ is bedoeld voor kinderen tussen de 7 en 9 jaar (groep 4 of 5 op het regulier basisonderwijs) met een visuele beperking. Het gaat om kinderen die door hun visuele beperking moeilijkheden ervaren op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden.

Doel

De training verbetert de sociaal-emotionele vaardigheden. Daardoor kan het kind thuis, op school en in contact met leeftijdgenoten zelfstandiger en actiever functioneren.

Aanpak

In De Schatkist leren kinderen vaardigheden via het doen van opdrachten en spellen. De groepstraining bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur, die wekelijks op een vaste plaats en tijdstip plaatsvinden. De training wordt laagdrempelig aan ouders en kind aangeboden bij signalen van problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Voorwaarden voor uitvoering

Materiaal 

Tijdens elke bijeenkomst staat een thema centraal, bijvoorbeeld :‘Opkomen voor jezelf en hulp vragen’ of ‘Je rustig en sterk voelen’. De kinderen oefenen verschillende vaardigheden aan de hand van spellen en knutselwerken. Kinderen maken onder andere een eigen schatkist waarin zij hun spel- en knutselmateriaal kunnen verzamelen.

Onderbouwing

Kinderen met een visuele beperking lopen meer risico op sociaal-emotionele ontwikkelingsproblemen dan goedziende kinderen. Door hun beperking hebben zij moeite met imitatie van voorbeeldgedrag en het interpreteren van sociale situaties. Ze kunnen zich minder makkelijk in een ander inleven en zijn sociaal soms wat onhandiger. Ook blijft de leefwereld van slechtziende kinderen vaak beperkt tot het eigen huis en de familie. De Schatkist is gebaseerd op drie methoden. De eerste is de aanpak van Veronica Sherborne. Die werkt met eenvoudige bewegingservaringen en helpt kinderen zich te richten op het eigen lichaam. De tweede is Rots en Water (Freerk Ykema), die gebruikmaakt van een psychofysieke didactiek. Deze methode reikt kinderen vanuit een lichamelijke invalshoek mentale en sociale vaardigheden aan. De derde is ervaringsleren, een aanpak waarmee kinderen leren door zelf te doen, ontdekken, reflecteren en evalueren.

NB. Binnen de deelsector ZG-Visueel zijn twee trainingen sociale vaardigheden onafhankelijk van elkaar ontwikkeld: de groepstraining “De Schatkist” en de training versterken sociale competenties: Bewegen Naar Zelfvertrouwen.

Geef je mening!