Overslaan en naar de inhoud gaan

Training Versterken Sociale Competenties - ‘Bewegen naar Zelfvertrouwen’

In het kort

Doel
Verbetering sociaal-emotionele vaardigheden
Doelgroepen
Kinderen 4-12 jaar
Soort
Training
Aanpak
Met fysieke oefeningen ontwikkelen kinderen sociale vaardigheden. Zeven thema’s rond sociaal-emotionele vaardigheden vormen de rode draad:
Erkenning
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Downloads

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor basisschoolkinderen met participatieproblemen door hun visuele beperking. Ouders/verzorgers kunnen ook deelnemen. Zij wisselen ervaringen uit.

Doel

De training verbetert sociaal-emotionele vaardigheden waardoor het kind zelfstandiger en actiever kan deelnemen aan de samenleving. Ouders/verzorgers vergroten opvoedingsvaardigheden om hun kind hierin te ondersteunen.

Aanpak

‘Bewegen naar Zelfvertrouwen’ werkt op basis van bewegen en beleven, doen en ervaren. Met fysieke oefeningen ontwikkelen kinderen sociale vaardigheden. Het bewegen maakt het kind bewust van het eigen lichaam. Het ervaart spanning of blijdschap en leert dit te verwoorden. Ook komt het in aanraking met andere kinderen, leert signalen van anderen herkennen en rekening houden met anderen. In praktische opdrachten past het kind de geleerde vaardigheden toe.

Voorwaarden voor uitvoering

Materiaal

In een draaiboek en een werkboek zijn de opzet, inhoud en activiteiten van de trainingsbijeenkomsten vastgelegd. Zeven thema’s rond sociaal-emotionele vaardigheden vormen de rode draad: lichaamsbewustzijn; zelfinzicht, zelfwaardering en zelfreflectie; samen kunnen spelen en werken; communicatie; uiten van emoties; weerbaarheid; autonoom handelen.

Onderbouwing

Kinderen met een visuele beperking lopen meer risico op sociaal-emotionele ontwikkelingsproblemen dan goedziende kinderen. Door hun beperking hebben zij moeite met imitatie van voorbeeldgedrag en het interpreteren van sociale situaties. Daardoor kunnen zij sociaal wat onhandiger zijn. Ook blijft de leefwereld van slechtziende kinderen vaak beperkt tot het eigen huis en de familie. ‘Bewegen naar Zelfvertrouwen’ is gebaseerd op drie methoden. De eerste is de aanpak van Veronica Sherborne. Die werkt met eenvoudige bewegingservaringen en helpt kinderen zich te richten op het eigen lichaam. De tweede is Rots en Water (Freerk Ykema), die gebruikmaakt van een psychofysieke didactiek. Deze methode reikt kinderen vanuit een lichamelijke invalshoek mentale en sociale vaardigheden aan. De derde is ervaringsleren, een aanpak waarmee kinderen leren door zelf te doen, ontdekken, reflecteren en evalueren.

NB. Binnen de deelsector ZG-Visueel zijn twee trainingen sociale vaardigheden onafhankelijk van elkaar ontwikkeld: de groepstraining “De schatkist” en de training versterken sociale competenties: Bewegen Naar Zelfvertrouwen.

Contactgegevens

info@kennisoverzien.nl

Geef je mening!