Overslaan en naar de inhoud gaan

Verliesbegeleiding

In het kort

Doel
Cliënt, en diens omgeving, krijgt handvatten om met het verlies van gezichtsvermogen om te gaan.
Doelgroepen
Volwassenen
Soort
Training
Aanpak
Verliesbegeleiding door een maatschappelijk werker of psychomotorisch therapeut houdt het proces van omgaan met verlies in beweging. Verliesbegeleiding kan zowel los worden aangeboden als binnen een revalidatietraject.
Onderbouwing
Downloads

Doelgroep

Verliesbegeleiding is bedoeld voor volwassenen die te maken krijgen met een (dreigend) verlies van gezichtsvermogen. Dit kan zorgen voor verlieservaringen en rouw en iemand raken in alle aspecten van het mens-zijn.

Doel

Verliesbegeleiding geeft de cliënt en diens omgeving handvatten om met het verlies van gezichtsvermogen om te gaan en het te integreren in het dagelijkse leven.

Aanpak

Verlies is een dynamisch proces dat in principe geen eindpunt kent. Verliesbegeleiding door een maatschappelijk werker of psychomotorisch therapeut houdt dit proces van omgaan met verlies in beweging. Verliesbegeleiding kan zowel los worden aangeboden als binnen een revalidatietraject. Dat eerste gebeurt bijvoorbeeld als het verlies de revalidatie te ernstig bemoeilijkt. In andere gevallen is de begeleiding bij verlieservaringen en rouw onderdeel van het totale begeleidingsproces. Daaraan dragen dan ook een ergotherapeut, gedragswetenschapper en oogarts bij. Het doel van de verliesbegeleiding is bereikt als de cliënt (symbolisch) een punt kan zetten achter het verlies en handvatten heeft die de situatie draaglijk maken.

Voorwaarden voor uitvoering

Materiaal

Een draaiboek waarin de opzet, inhoud en activiteiten van de begeleidingssessies vastgelegd zijn.

Opleiding en competenties

De medewerkers die de interventie Verliesverwerking uitvoeren hebben een afgeronde HBO-opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening, psychomotorische therapie of een Bachelor social work. Verlieskunde vormt een standaard onderdeel van de opleiding.
Hierbij worden de boeken ‘De gereedschapskist van de sociaal werker’ en ‘Verlieskunde’ van de Mönnink gebruikt.

Deze opleiding wordt door de organisaties van de Deelsector Visueel  tijdens het inwerktraject aangevuld met opleidingen en cursussen die ervoor zorgen dat de uitvoerder meer kennis heeft over psychosociale problemen rondom visusverlies.

Geef je mening!