Overslaan en naar de inhoud gaan

Belang van en informatie over contrasten bij slechtziendheid

In dit artikel vind je achtergrondinformatie over contrasten. De meeste mensen met een visuele beperking zijn gebaat bij goede contrasten. Maar wat is contrast? En hoe doe je er je voordeel mee?

Contrasten

Contrasten zijn belangrijk bij het waarnemen van voorwerpen. Een voorwerp valt ten opzichte van de achtergrond op door een verschil in kleur en helderheid. Voor mensen met een visuele beperking is met name het helderheidscontrast van belang. 

Helderheidscontrast

Bij helderheidscontrast gaat het om de mate van reflectie. De reflectie van het voorwerp moet voldoende afwijken van de reflectie van de achtergrond. Om te beoordelen of het contrast groot genoeg is, kun je gebruik maken van een kleurenwaaier met het ACC-systeem.  

In deze kleurenwaaiers geven de laatste twee cijfers van het kleurnummer de reflectiewaarde aan. De cijfers lopen van 00 tot 99. De getallen 00 horen bij de kleur zwart, een kleur met dit getal heeft helemaal geen reflectiewaarde. Het getal 99 hoort bij wit en staat voor honderd procent reflectie. Als er tussen de kleur van het voorwerp en de achtergrondkleur een verschil van 30 punten zit, dan is dat voor de meeste mensen met een visuele beperking voldoende; het helderheidsverschil is dan groot genoeg. Let er echter op dat het contrast ook niet té groot is, dat kan namelijk ook hinder geven. 

Vier blokken naast elkaar: één met een witte achtergrond en kleine zwarte tekst, één met een donkergrijze achtergrond en kleine zwarte tekst, de volgende met een donkergrijze achtergrond en grotere zwarte tekst en de laatste met een zwarte achtergrond en witte kleine tekst.

Bij grote vlakken moet je oppassen met de mate van contrast. Een té groot contrast kan vermoeiend zijn omdat de ogen zich steeds moeten aanpassen aan het verschil in helderheid.  

Ook een groot wit vlak kan onprettig zijn. De grote reflectie en lichtverspreiding kan een verblindend effect hebben. Toch is een witte, maar niet té witte muur gunstig voor optimaal gebruik van licht in een ruimte. Een lichte muur zorgt voor een goede verspreiding en optimaal gebruik van licht. 

Bij kleine details is een groot helderheidscontrast juist wel van belang. 

Vier tekstkaders, de bovenste twee met hoog positief contrast: bovenaan zwarte letters op een witte achtergrond, daaronder witte letters op een zwarte achtergrond. De twee andere tekstkaders hebben een laag  negatief contrast, de ene met lichtgrijze letters op een donkergrijze achtergrond, de onderste met donkergrijze letters op een lichtgrijze achtergrond.

Kleurcontrast

Als iemand met een visuele beperking kleuren kan onderscheiden, kun je naast helderheidscontrast ook gebruik maken van kleurcontrast. Deze kan een signaalfunctie hebben.

Geef je mening!