Overslaan en naar de inhoud gaan

Richtlijn visuele beperkingen bij mensen met een verstandelijke beperking

De 'Richtlijn visuele beperkingen bij mensen met een verstandelijke beperking' is gericht op het optimaliseren van de ketenzorg, van opsporing tot aan revalidatie.

Over de bril kijken, vaak struikelen, geen fel licht kunnen verdragen: dit kunnen allemaal signalen zijn van slechtziendheid. In de ‘Richtlijn Visuele beperkingen bij mensen met een verstandelijke beperking’ staan alle signalen benoemd. Het doel van de richtlijn is het beter organiseren van zorg.

Het belang van de richtlijn

Projectleider Marieke Kroezen was vanuit het Erasmus MC betrokken bij de ontwikkeling van de richtlijn. Marieke vindt de richtlijn belangrijk omdat een visuele beperking vaker voorkomt bij mensen met een verstandelijke beperking.

"Hoe zwaarder de beperking, des te hoger het risico. Bovendien kunnen deze mensen niet altijd duidelijk aangeven dat zij problemen hebben met het zien en hebben ze ook minder mogelijkheden die problemen te compenseren met andere vaardigheden. Het is dus belangrijk dat begeleiders weten waar ze op moeten letten en vervolgens, na de diagnose, goed in kunnen spelen op de behoeften van de cliënt."

Invloed op de werkwijze

Sabine Budding, orthoptist bij Bartiméus, was ook betrokken bij de ontwikkeling van de richtlijn. De nieuwe richtlijn heeft betekenis voor haar werkwijze.

"De nieuwe richtlijn beschrijft ook wie verantwoordelijk is voor het naleven van de controles. Een belangrijk verschil met de oude richtlijn omdat mensen nu minder makkelijk tussen wal en schip geraken."

Infographic

Omdat de richtlijn veel tekst bevat heeft Vilans samen met de Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) een infographic ontwikkeld. Deze infographic beschrijft de belangrijkste aandachtspunten bij opsporing van de visuele beperking, diagnostiek, behandeling en een beter revalidatie- en begeleidingstraject.

Download de richtlijn of de infographic via de knoppen onderaan de pagina (pdf).

Bronvermelding

Bovenstaande informatie is gebaseerd op kennisgeving vanuit Kennisplein Gehandicaptensector.

Geef je mening!