Overslaan en naar de inhoud gaan
12 december 2022

De positieve effecten van serious game 'MijnCVI'

In de afgelopen jaren hebben onderzoekers van Bartiméus en de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek gedaan naar het effect van de educatieve game ‘MijnCVI’ op kinderen met cerebrale visuele stoornis (CVI). ‘MijnCVI’ is een digitaal programma dat wordt ingezet bij de psycho-educatie aan kinderen en jongeren met CVI. Begin december verscheen het onderzoeksartikel van de projectgroep in het British Journal of Visual Impairment.

Waar lopen kinderen met CVI tegenaan?

CVI is een complexe diagnose die niet makkelijk te begrijpen is. De visuele stoornis kan zich op veel verschillende manieren uiten. Daarom is het voor kinderen soms lastig om aan hun omgeving uit te leggen wat zij wel en niet kunnen zien en waar zij hulp bij kunnen gebruiken. De projectgroep van de Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid wilde achterhalen of kinderen die de educatieve game ‘MijnCVI’ spelen, meer kennis kregen over hun visuele beperking. Daarnaast wilden ze onderzoeken of kinderen door deelname beter konden functioneren op school en of zij een positiever zelfbeeld ontwikkelden. 

Het onderzoek

Aan de effectstudie van ‘MijnCVI’ hebben 39 kinderen meegedaan. De kinderen zijn op drie verschillende momenten geïnterviewd. Ook hun leerkrachten vulden op drie momenten vragenlijsten in. Daarnaast waren er interviews met een aantal ouders en leerkrachten.

De meeste kinderen vonden het erg leuk om aan ‘MijnCVI’ mee te doen. Ze vonden het programma leerzaam en vonden het fijn om te ontdekken dat zij niet de enige kinderen zijn met CVI. Ook leerkrachten en ouders gaven aan dat ze er veel van geleerd hebben. Omdat het onderzoek plaatsvond tijdens corona heeft een aantal kinderen het programma thuis gedaan. De onderzoekers kwamen er zo achter dat dit ook goed werkte en dat ouders daardoor ook meer leerden over de visuele beperking van hun kind. 

De onderzoeksresultaten

Uit het wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat kinderen die deelnamen aan de studie meer kennis over hun visuele beperking kregen. Kinderen gaven aan dat ze meer onderdeel van hun klas zijn en zich beter begrepen voelen door leeftijdsgenoten. Ze voelden zich er meer bij horen. De deelnemende kinderen lieten ook meer zelfvertrouwen zien in hun schoolse vaardigheden. 

Verbeterpunten en lancering op de markt

De deelnemers aan het onderzoek hebben ook verbeteringen aangeven voor het programma. Die worden op dit moment verwerkt. In maart 2023 komt de definitieve versie van ‘MijnCVI’ beschikbaar. Daarna kunnen alle kinderen en jongeren met CVI tussen de 6 en 14 jaar ‘MijnCVI’ gebruiken! 

Meer weten?