Overslaan en naar de inhoud gaan
23 september 2022

Nederlandse functionele definitie Doofblindheid

Hij is er: de Nederlandse functionele definitie van doofblindheid! Deze functionele definitie beschrijft een beperking in horen én zien (doofblindheid) en de gevolgen die doofblindheid heeft voor het dagelijks leven. Deze definitie en de toelichting hierop hebben we samen met ervaringsdeskundigen en met Deelkracht ontwikkeld binnen het project ‘Functionele definitie doofblindheid’. Je vindt de functionele definitie onderaan deze pagina.

Van medische definitie naar functionele definitie

Tot nu toe werd vooral de medische definitie gehanteerd. Deze definitie betreft alleen medische gegevens; het verlies in horen en zien. Door alleen deze definitie te hanteren ontstaan er situaties waarbij iemand nog ‘te veel’ hoort of ziet en daardoor niet in aanmerking komt voor specifieke zorg. Zonde, want diegene kan net zo goed problemen ervaren als gevolg van de dubbele zintuiglijke beperking, en gebaat zijn bij specifieke zorg. Voor mensen in deze groep is deze functionele definitie een uitkomst.

Totstandkoming van de functionele definitie

Om tot deze functionele definitie te komen, zijn we gestart met een literatuurstudie, waarin we een beeld vormden van wat er al beschreven is over functionele definities. Vervolgens zijn we met zowel ervaringsdeskundigen als professionals aan de slag gegaan, eerst in een Delphistudie. Hierin deelden ervaringsdeskundigen en professionals die dagelijks met de doelgroep werken hun meningen over onderwerpen rondom een beperking in horen en zien. Uit deze studie werd duidelijk waar al wel en geen consensus over bestond. De Delphistudie werd gevolgd door twee ‘consensusbijeenkomsten’, wederom met ervaringsdeskundigen en professionals. In de eerste bijeenkomst bespraken we de onderwerpen waar nog geen consensus over was, in de tweede bijeenkomst werkten we aan de functionele definitie. Door zowel professionals als ervaringsdeskundigen te betrekken, zorgen we dat we geen belangrijke details over het hoofd zien. De functionele definitie die na deze studies en sessies ontstaan was, is definitief gemaakt door een kleine groep experts, bestaande uit drie ervaringsdeskundigen en drie professionals. De functionele definitie is nu af en hieronder te downloaden!

Heb je een vraag naar aanleiding van dit artikel?

Neem contact op.