Overslaan en naar de inhoud gaan

Programmalijnen

De vragen en behoeften van mensen met een visuele beperking zijn de motor voor de kennisontwikkeling. Om richting te geven aan de kennisontwikkeling zijn de volgende programmalijnen geformuleerd.

Smiley met een vinkje
Programmalijn

Ik zit goed in mijn vel

Programmamanager: Hanneke van der Velde
Goed in je vel zitten betekent dat het goed met je gaat op fysiek, mentaal, psychisch en sociaal vlak. De eisen die op deze vlakken aan je gesteld worden of die je jezelf stelt, komen overeen met wat je aankunt. Draagkracht (belastbaarheid) en draaglast (belasting) zijn dan met elkaar in evenwicht. Dit is belangrijk om de kans te krijgen om invulling aan je leven te geven zoals jij dat graag wilt. ‘Eigen regie’ staat centraal in deze programmalijn.
Wereldbol
Programmalijn

De wereld is voor mij toegankelijk

Programmamanager: Dennis van Scherpenzeel
De inclusiviteit van mensen met een (visuele) beperking heeft vaak een ‘exclusieve benadering’; deze benadering plaatst iemand met een visuele beperking in een uitzonderingspositie en creëert een ongewenste afhankelijkheid: toegankelijkheid is iets waar je om moet vragen. Deze programmalijn stimuleert een verandering naar ‘inclusief’ denken én doen door bedrijven, organisaties, overheden en samenleving.
Oog met loep
Programmalijn

Mijn mogelijkheden en beperkingen zijn goed in beeld

Programmamanager: Sabine Vonk
Als er een visuele beperking is vastgesteld, hebben mensen veel vragen. Kan ik nog autorijden? Kan mijn kind naar een gewone school? Voor een passend antwoord is informatie over de visuele beperking, kennis over de visuele functies, kennis over persoonlijke factoren zoals hoe iemand omgaat met zijn beperkingen en de ondersteuning vanuit het sociale netwerk van belang. Het programma richt zich op het ontwikkelen van state-of-the-art diagnostiek en onderzoeksmethodes, maar ook op onderzoek naar de meest effectieve diagnostiek ten behoeve van advies, behandeling en revalidatie.
Handen die een hart vasthouden
Programmalijn

Ik krijg de juiste professionele zorg

Programmamanager: Jiska Riphagen
Alle mensen met een visuele beperking verdienen passend onderwijs, zorg, ondersteuning, revalidatie en advies. Deze programmalijn is gericht op het ontwikkelen én toepassen van expertise bij interventies op deze terreinen.
Verbonden huis
Programmalijn

Technologie biedt mij kansen

Programmamanager: Dennis van Scherpenzeel
Voor mensen met een visuele beperking kunnen technologische toepassingen bijdragen aan het verbeteren van hun mogelijkheden tot participatie, het versterken van hun autonomie en zelfregie of het toegankelijker maken van iemands leefwereld. Deze programmalijn richt zich op het toepasbaar maken van technologie voor de doelgroep (volgens het design for all-principe) en op het tijdig inspelen op mogelijkheden die nieuwe ontwikkelingen bieden. Daarbij is specifiek aandacht voor het ontwikkelen en op peil houden van de professionele kennis en expertise om deze mogelijkheden te benutten.