Overslaan en naar de inhoud gaan

Rotated Reading Training

In het kort

Doel
Een compensatiestrategie om het lezen minder inspannend te maken en het leestempo te verhogen
Doelgroepen
Volwassenen
Soort
Training
Aanpak
Na een onderzoek van de visuele functies, bepaalt de trainer samen met de cliënt de optimale rotatiehoek van de te lezen teksten
Erkenning
Goed beschreven
Onderbouwing
Downloads

Doelgroep

De Rotated Reading Training is bedoeld voor volwassenen die door niet-aangeboren hersenletsel last hebben van gezichtsvelduitval. Hun halfzijdige of gedeeltelijke blindheid zorgt voor leesproblemen.

Doel

Door teksten ‘geroteerd’ (gedraaid) te lezen – van papier of digitaal – kan de cliënt grotere delen van woorden of zinnen in één oogopslag waarnemen. Deze compensatiestrategie maakt het lezen minder inspannend en het leestempo en tekstbegrip nemen toe. Na de training houden cliënten het lezen langer vol.

Aanpak

De intake start met een onderzoek naar de visuele functies, met name het centrale gezichtsveld. Daarnaast observeert een ergotherapeut de cliënt bij het lezen. De trainer bepaald samen met de cliënt de optimale rotatiehoek van de te lezen teksten. Dat is de hoek waaronder de tekst nog juist binnen het intacte gedeelte van het gezichtsveld valt. Binnen deze hoek ziet de cliënt in één oogopslag zoveel mogelijk (delen van) woorden of zinnen. In vijf wekelijkse sessies van een uur leert de cliënt geroteerd te lezen. Elke week is er een contactmoment met de ergotherapeut en er zijn dagelijkse huiswerkopdrachten.

Voorwaarden voor uitvoering

Materiaal
Een handboek beschrijft de vijf trainingssessies, inclusief oefenmateriaal en huiswerkopdrachten. Een laptop met internetverbinding is nodig, plus een in hoogte verstelbare monitor (minimaal 22”), tafel en stoel. Voor lezen op papier is een taaklamp nodig, en eventueel een leestafeltje en leeshulpmiddelen


Onderbouwing
Naar schatting heeft 80 procent van de mensen met gezichtsvelduitval door niet-aangeboren hersenletsel problemen met lezen. Geroteerd lezen is voor hen een uitkomst, doordat het woordbeeld – de visuele weergave dat een bepaald woord oproept bij de lezer – ook in geroteerde positie vlot tot stand komt.

Aanwijzingen voor effectiviteit
De Rijksuniversiteit Groningen doet een effectonderzoek:
Compensatory saccadic reading training for people with homonymous visual field defects – a randomised controlled trial’. Deze studie loopt tot 2024 en wordt uitgevoerd in samenwerking met Koninklijke Visio en Bartiméus. De financiering komt vanuit het ZonMw-programma InZicht.

Contactgegevens

Geef je mening!