Overslaan en naar de inhoud gaan

Inclusief ontwerpen en inrichten voor mensen met een visuele beperking

Mensen met een visuele beperking kunnen makkelijker meedoen in onze samenleving door zelfstandig hun weg te kunnen vinden in de openbare ruimte en in gebouwen. In dit artikel vind je voordelen van inclusief ontwerpen en inrichten en tips om rekening mee te houden. Onderaan het artikel kun je de folder ‘Andere kijk op toegankelijkheid van de openbare ruimte’ downloaden.

Voordelen van inclusief ontwerpen en inrichten

Het aanpassen van openbare binnen- en buitenruimte lijkt misschien ingewikkeld, maar valt in de praktijk erg mee. Door aan de tekentafel al rekening te houden met specifieke elementen, zoals contrast, licht en structuur van materiaal, is een ruimte eenvoudig toegankelijk te maken voor iedereen. De ervaring leert dat niet alleen slechtziende en blinde bezoekers profijt hebben van aanpassingen aan de openbare ruimte. Ook gebruikers zoals ouderen, laaggeletterden en mensen met andere uitdagingen kunnen zich beter oriënteren en verplaatsen.

Vier foto's van dezelfde straat met verschillende vlekken om slechtziendheid te illustreren
 Voorbeelden van een straat door de ogen van mensen met verschillende vormen van slechtziendheid.

Herkenbaar maken van de openbare ruimte

Slechtziende en blinde mensen kunnen hun zicht maar beperkt of helemaal niet gebruiken om zich te oriënteren. Zij zijn dus vaak op hun andere zintuigen aangewezen. Voor slechtziende mensen kunnen helderheidscontrast en kleurcontrast het oriënteren makkelijker maken. Voorbeelden hiervan vind je in de folder ‘Andere kijk op toegankelijkheid van de openbare ruimte’ onderaan dit artikel. Wat voor mensen met een visuele beperking, maar eigenlijk voor alle mensen helpt, is het herkenbaar maken van een looproute door gebruik van structuur.

TIP

Geef een looproute een andere structuur dan de rest van de ruimte en gebruik reliëf bij liftknoppen.

Toegankelijke gebouwinrichting

Een bezoeker krijgt bij aankomst direct een eerste indruk van een gebouw. En daarmee ook van de organisatie. De vindbaarheid en functionele en overzichtelijke inrichting van een gebouw en de ingang zijn belangrijk, net als een obstakelvrije looproute. Goed leesbare informatieborden op logische plekken en hulp van personeel helpen slechtziende en blinde mensen om zich in een onbekende ruimte of omgeving te oriënteren.

TIP

Vermijd paaltjes zoveel mogelijk in het ontwerp. Gebruik als scheiding en afrastering liever grotere en contrasterende elementen zoals banken en heggen.

Foto van een balie met goede verlichting en verschillende gekleurde vlakken op de grond
Goed contrasterende receptie. De kleuren laten de route naar de receptie zien. Foto: EMCO-groep.

Het is van belang dat een ontvangstbalie of informatiepunt makkelijk te vinden is vanaf de ingang. Door het gebruik van contrast en extra verlichting is de balie of het informatiepunt beter herkenbaar. Vermijd plaatsing bij een raampartij, omdat tegenlicht vaak verblindend werkt. Zorg ook dat er altijd personeel aanwezig is om welkom te heten en verder te helpen. 

Andere kijk op toegankelijkheid openbare ruimtes

In de folder ‘Andere kijk op toegankelijkheid openbare ruimtes’ lees je meer over het gebruik van verlichting, het belang van goede looproutes en herkenningspunten en hoe je een binnenruimte gebruiksvriendelijk maakt. Je vindt in de folder specifieke tips voor het aanleggen van looproutes en het inrichten van visueel toegankelijke werkplekken, wc’s en de koffiehoek of kantine. De folder is hieronder te downloaden.

Geef je mening!