Overslaan en naar de inhoud gaan

Toegankelijk stemmen

Zelfstandig kunnen stemmen is voor veel mensen met een visuele beperking niet vanzelfsprekend. Zij ervaren problemen met de toegankelijkheid van verkiezingen. In dit artikel krijg je inzicht in de beleving van het stemmen voor slechtziende en blinde mensen en lees je wat er nodig is om verkiezingen toegankelijk te maken voor deze groep. Je kunt hier ook onze onderzoeksrapporten downloaden.

Onderzoek naar stemmen met een visuele beperking

Rond de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 is in opdracht van Kennis Over Zien in kaart gebracht hoe mensen met een visuele beperking de toegankelijkheid van het stemproces hebben ervaren. Dit onderzoek is een vervolg op eerdere studie rond de Tweede Kamerverkiezingen van 2021, waaraan 218 ervaringsdeskundigen meededen. De resultaten van deze onderzoeken zijn onderaan deze pagina te downloaden.

Uit de onderzoeken komt naar voren dat slechtziende of blinde mensen naast het stemmen op het stembureau, vaak gebruikmaken van het stemmen via een machtiging en per briefpost. Dat laatste kan vanuit huis met hulpmiddelen als een beeldschermloep. Toch geven de ervaringsdeskundigen aan dat dit voor hen niet de meest ideale manier van stemmen is, omdat het vaak veel moeite en energie kost.

Wat is er nodig voor toegankelijke verkiezingen?

Om de verkiezingen daadwerkelijk inclusief te maken voor alle slechtziende en blinde mensen in Nederland, zijn flinke vernieuwingen in het verkiezingsproces nodig. Toch zijn er ook kortetermijnoplossingen zoals de beschikbaarheid en bruikbaarheid van (hulp)middelen, bereikbaarheid en toegankelijkheid van het stembureau en ondersteuning door stembureaumedewerkers.

Meelopen met een ervaringsdeskundige

In de video hieronder neemt ervaringsdeskundige Guido Kesler je mee naar het stembureau in de Gemeente Apeldoorn. Je ontdekt hoe zijn reis naar het stembureau eruit ziet en wat hij voor, tijdens en na het stemmen tegenkomt.

Download de onderzoeksresultaten

Je kunt hieronder de Factsheet Toegankelijk Stemmen n.a.v. de Tweede Kamerverkiezingen 2021 en de Rapportage Toegankelijk Stemmen n.a.v. de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 downloaden.

 

Geef je mening!